Hi! You need a flashplayer

Hi! You need a flashplayer

Pielęgnacja zieleni miejskiej – kompleksowe usługi

Zakres oferowanych prac obejmuje:

 • przeprowadzanie kompleksowego programu nawożenia
 • kompleksową pielęgnację drzew, krzewów i trawników
 • cięcia sanitarne i korekcyjne w drzewostanie, również zabytkowym
 • kompleksowe wykonawstwo placów zabaw
 • koszenie trawników
 • aeracja i wertykulacja trawników
 • rewitalizacja założeń parkowych
 • dostawę i nasadzanie materiału roślinnego
 • remonty i modernizacje dróg
 • dostawę i montaż elementów małej architektury
 • przycinanie i formowanie żywopłotów
 • odchwaszczanie ręczne oraz chemiczne
 • zabezpieczanie systemów automatycznego nawadniania przed zimą

Od lat znany jest dobroczynny wpływ przyrody na nasze samopoczucie. Zależy nam na tym, aby w mieście nie zabrakło miejsc, gdzie można odpocząć i mieć stały kontakt z naturą. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się wziąć pod całoroczną opiekę sporą część terenów zieleni (parków, skwerów, trawników), a także obiektów objętych ochroną przez Konserwatora Zabytków, na stałe zapisanych w historię Szczecina i naszego województwa. Specjalizujemy się więc w odtwarzaniu i rewitalizacji zabytkowych miejsc zieleni.

Każdego roku zajmujemy się pielęgnacją zieleni miejskiej i osiedlowej, której powierzchnia wynosi łącznie 200 ha. W okresie zimowym przeprowadzamy ,,akcję zima" związaną z odśnieżaniem i utrzymaniem czystości na terenie miasta i osiedli. Przez okres 20 lat istnienia na polskim rynku przedsiębiorców wykonaliśmy wiele prac, które są naszym dorobkiem, z których jesteśmy dumni i które stanowią piękną wizytówkę naszej firmy. O niektórych z nich chcielibyśmy wspomnieć.

Wyremontowaliśmy części parku Żeromskiego przy pomniku Adama Mickiewicza oraz przy hotelu ,,PARK". W ramach remontu odnowiliśmy trawniki, wykonaliśmy nowe alejki parkowe z kostki granitowej oraz z kruszywa HanseGrand, przeprowadziliśmy konserwację drzew zabytkowych i umocniliśmy skarpy. Ponadto zamontowaliśmy stylowe lampy, ławki i kosze na śmieci oraz elementy placu zabaw dla dzieci.

Na zlecenie Urzędu Miasta w Dębnie Lubuskim wykonaliśmy z kostki brukowej oraz kruszywa HanseGrand ścieżkę rowerową o długości 3,5 km oraz przeprowadziliśmy prace pielęgnacyjne w drzewostanie. Ścieżka rozpoczyna bieg w mieście i kończy nad jeziorem Duszatyń na terenie Lasów Państwowych w obszarze chronionego krajobrazu.

Dokonaliśmy modernizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Szczecinku. Zakres prac obejmował wykonanie m.in.: rewaloryzacji szaty roślinnej, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie zabytkowym, alejek parkowych z kostki granitowej oraz z mieszanki żwirowo-wapiennej, zamontowanie elementów małej architektury, w tym nowego placu zabaw dla dzieci.

Na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie zagospodarowaliśmy teren przy oczku wodnym w Płoni. Prace obejmowały doprowadzenie energii elektrycznej, wykonanie oświetlenia, ścieżki spacerowej utwardzonej, wykonanie boiska do różnych gier wraz z ogrodzeniem, a także placu do grillowania. Mieliśmy również swój udział w pracach przy ulicy Zamkniętej w Szczecinie, które polegały m.in. na: remoncie sceny, wykonaniu widowni, boiska wraz z ogrodzeniem i trybunami oraz placyków zabaw wraz z montażem ławek i koszy na śmieci.

Również na Zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie zagospodarowaliśmy teren zieleńca przy ulicy Krzemiennej w Szczecinie. Zakres prac obejmował doprowadzenie energii elektrycznej i wykonanie oświetlenia terenu, remont istniejących oraz budowę nowych ścieżek spacerowych utwardzonych, zamontowanie elementów małej architektury oraz budowę placu wypoczynkowego.

Na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie podjęliśmy się zadania pn.: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu polany leśnej ,,Głębokie" w Szczecinie na cele rekreacji sportowej i aktywnego wypoczynku". Prace dotyczyły wykonania robót rozbiórkowych, nawierzchniowych, wykonania opasek żwirowo-piaskowych wokół boisk oraz wykonania i zamontowania elementów małej architektury.

W ramach prac dla Urzędu Miasta w Szczecinie zrealizowaliśmy także zadanie dotyczące wykonania oznakowania i zagospodarowania szlaku turystycznego w ramach projektu pn. ,,Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny Siedem Młynów-Gubałówka". Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, nawierzchni z kruszywa łamanego oraz elementów małej architektury z drewna przetartego.

Mieliśmy również swój udział w pracach związanych z kształtowaniem i pielęgnacją zieleni zabytkowej w pięknym parku dworskim we Wrzosowie. Polegały one na wycince i nasadzeniu nowych drzew i krzewów.

Zagospodarowaliśmy teren po byłym cmentarzu przy ulicy Wapiennej w Szczecinie, gdzie wykonaliśmy prace pielęgnacyjne w drzewostanie, alejki i schody, plac zabaw oraz wiele innych prac z wykorzystaniem elementów małej architektury.

Z przyjemnością wspominamy także prace związane z pielęgnacją Ogrodu Różanego w Szczecinie, które polegały m.in. na odchwaszczaniu i oprysku różanek, koszeniu trawników, gracowaniu alejek oraz pracach konserwatorskich i naprawczych infrastruktury rekreacyjno-użytkowej.

Kolejną pracą, którą wykonaliśmy na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych, było uporządkowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie. Zakres prac obejmował sprzątanie powierzchniowe terenu częściowo zakrzewionego i zadarnionego oraz kompleksową pielęgnację drzew i krzewów.

Na zlecenie Stowarzyszenia Zielonych GAJA firma THOMAS wykonała zadanie pn.:,,Rewitalizacja parku naturalistycznego ,,Dolina Miłości" - odtworzenie i promocja transgranicznego miejsca rekreacji i wypoczynku". Celem zadania było odtworzenie i konserwacja zabytkowych założeń parkowych obiektu. ,,Dolina Miłości" to 150-letni, zabytkowy park o powierzchni 80 ha, w skład którego wchodzi stary bukowy las oraz rozległa dolina, usytuowana w południowo-zachodniej części lasu. Jest on położony na pięknie ukształtowanym terenie, którego wyróżnikami są m.in. ciekawa i niespotykana roślinność, stawy, liczne posągi oraz wysoko usytuowany punkt widokowy. Zakres wykonanych przez nas prac obejmował m.in.:

 • wykonanie alejek parkowych, żwirowych;
 • wykonanie stawów wraz z kanałami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę;
 • kompleksowe prace w zieleni na terenie całego parku;
 • budowę i montaż elementów małej architektury;
 • zagospodarowanie terenu na parkingi;
 • budowę wiaty „Leśniczówka Thomasa“;
 • budowę placu zabaw dla dzieci.      

Na zlecenie Gminy Miasto Świnoujście dokonaliśmy rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu. Należy on do jednego z największych parków uzdrowiskowych na całym świecie. Zaprojektował go w 1827 roku ogrodnik pruskiego dworu Lenne. To zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 58 ha. W ramach zadania, którego celem było przywrócenie parkowi dawnej świetności z zachowaniem bądź odtworzeniem historycznych elementów, przeprowadziliśmy wiele prac. Należała do nich kompleksowa pielęgnacja drzewostanu zabytkowego, rozbiórka nawierzchni asfaltowych, z płyt betonowych, z kamienia nieregularnego, obrzeży trawnikowych, schodów terenowych oraz budowa m.in.:

 • sieci i przyłączy wodociągowych;
 • sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej
 • sieci elektrycznej;
 • oświetlenia parkowego
 • ścieżek i alei parkowych;
 • placów parkowych;
 • terenów zieleni: trawników dywanowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 • małej architektury: schodów terenowych, ławek parkowych oraz koszy na śmieci;                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                      

 • oferta
 • oferta zieleni
 • zieleń
 • zielen oferta
 • tomas oferta

Nasza praca została zauważona i doceniona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. W roku 2002 oraz 2006 otrzymaliśmy wyróżnienie "KLON 2002" i "KLON 2006" za wkład wniesiony w rozwój ekologiczny i ochronę środowiska w województwie Zachodniopomorskim.

 cofnij | powrót na stronę główną